THÔNG BÁO: WEBSITE HIỆN ĐANG TRONG QUÁ TRÌNH CHẠY THỬ NGHIỆM
Thứ 7, 28/05/2022
Hotline: 0988003355

TĂNG CƯỜNG CÁC GIẢI PHÁP GIÁO DỤC Ý THỨC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG QUÂN ĐỘI

Xác định công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên chức quốc phòng về Bảo vệ môi trường (BVMT) là một nhiệm vụ trọng tâm, then chốt hiện nay. Trong những năm qua, Khoa Kỹ thuật Công binh, Trường Trung cấp Kỹ thuật Công binh thuộc Binh chủng Công binh đã không ngừng đẩy mạnh nhiệm vụ này và đạt được những kết quả quan trọng, đáng ghi nhận.

Nghị quyết 41-NQ/TW ngày 14/4/2004 của Bộ Chính trị về BVMT trong thời kỳ CNH, HĐH và Nghị quyết 16/2007/NĐ-CP ngày 27/02/2007 của Chính phủ về một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế Việt Nam phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) là tiền đề để Bộ Quốc phòng xây dựng kế hoạch hành động BVMT gắn với nhiệm vụ xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, phát triển bền vững. Kế hoạch này có một số nội dung cơ bản là: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức, tri thức và trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên chức quốc phòng về BVMT. Trong đó có nội dung quan trọng là: lồng ghép giáo dục về BVMT trong chương trình đào tạo của các nhà trường, cơ sở đào tạo của Bộ Quốc phòng. Chính vì nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác BVMT nên Khoa Kỹ thuật Công binh, Trường Trung cấp Kỹ thuật Công binh đã có nhiều hoạt động thiết thực nhằm nâng cao công tác BVMT tại đơn vị.

Lãnh đạo Khoa luôn chủ động, dám nghĩ, dám làm, phát động nhiều phong trào thi đua nhằm động viên, khích lệ tinh thần cán bộ trong Khoa giúp nâng cao hiệu quả công tác, chất lượng bài giảng như hưởng ứng phong trào “Sống và làm việc theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; “Quân đội với nhiệm vụ bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và khắc phục sự cố môi trường” năm 2019. Các phong trào này đã được cán bộ trong Khoa hưởng ứng sôi nổi, nhiệt tình.

Các cán bộ Khoa kỹ thuật Công binh nhận thức rõ, BVMT là một trong các trụ cột phát triển bền vững ở nước ta hiện nay. Đây là vấn đề đang được sự quan tâm đặc biệt của cả hệ thống chính trị, mọi cấp, mọi ngành. Đặc biệt, trong quân đội, BVMT được xác định là một trong những vấn đề chiến lược, đã và đang được triển khai một các sâu rộng, toàn diện. Tuy nhiên, để công tác BVMT có được hiệu quả cao thì lãnh đạo Khoa cần đánh giá đúng thực trạng, tính đặc thù của đơn vị. Qua đó sẽ có những giải pháp nâng cao hiệu quả công tác BVMT tại đơn vị, nơi cán bộ và chiến sĩ đang ngày đêm học tập và công tác.

Gần đây nhất, trong cuộc họp toàn khoa, lãnh đạo và tập thể cán bộ trong khoa đã có buổi thảo luận sôi nổi về công tác BVMT trong đơn vị. Qua buổi thảo luận, cán bộ trong khoa đã hiểu rõ, BVMT là một trong những yếu tố đảm bảo sức khỏe cho bộ đội, tăng hiệu quả hoạt động giảng dạy của đơn vị và các nhiệm vụ chính trị khác được phân công; BVMT vừa là mục tiêu, vừa là nội dung cơ bản của phát triển bền vững, do đó công tác BVMT trong khoa phải được chỉ đạo, giám sát chặt chẽ, thể hiện trong các hoạt động thường xuyên ở đơn vị đồng thời lồng ghép trong các bài giảng trên lớp, nhằm truyển tải thông điệp đến từng học viên, và qua các học viên đến các đơn vị khi họ trở về công tác ở địa phương.

Ngoài việc cán bộ trong khoa hiểu rõ, BVMT là nghĩa vụ, trách nhiệm của mỗi đảng viên thì Khoa cũng thường xuyên biểu dương, khen thưởng những cá nhân có tinh thần trách nhiệm cao, ý thức tự giác trong công tác BVMT, qua đó giúp cho công tác BVMT trong toàn khoa đạt kết quả cao nhất. Lãnh đạo và đảng viên trong khoa luôn là người gương mẫu, đi đầu trong mọi hoạt động, là tấm gương cho cán bộ trong toàn khoa. Mặt khác, tập thể cán bộ trong khoa luôn tham gia đầy đủ các buổi vệ sinh khuôn viên của khoa, xây dựng môi trường làm việc văn hóa, lành mạnh, doanh trại quân đội chính quy, đơn vị xanh, sạch, đẹp, trồng cây trong khuôn viên của trường, khoa cũng cử cán bộ tham gia các phong trào tổng vệ sinh môi trường, dọn dẹp sau bão hoặc mỗi khi có dịch bệnh đối với địa phương nơi đóng quân.

Đạt được những kết quả trên, lãnh đạo Khoa đã có những chỉ đạo quyết liệt, chủ trương đưa công tác BVMT vào trong các Nghị quyết, kế hoạch hoạt động của khoa theo từng tháng, từng quý và coi đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị. Ví dụ, theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), ô nhiễm không khí là vấn đề khẩn cấp cho sức khỏe cộng đồng. Trong đó ô nhiễm do khói bụi từ khí thải ô tô, xe máy, khói thuốc lá…ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của con người. Chính vì hiểu được tác hại của ô nhiễm không khí nên 100% cán bộ, chiến sĩ trong Khoa đã đăng ký không hút thuốc lá nơi cộng cộng, tiến tới bỏ hoàn toàn thuốc lá. Mặt khác, khí thải từ ô tô, xe máy cũng là một tác nhân gây ảnh hưởng đến ô nhiễm không khí, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người, do đó, trong giờ làm việc, tất cả cán bộ trong Khoa không đi xe máy, ô tô trong khuôn viên trường, trường hợp đặc biệt phải có ý kiến của lãnh đạo Khoa. Tất cả cán bộ trong Khoa ngay từ đầu năm phải Đăng ký thi đua và cam kết, trong đó lãnh đạo Khoa thường xuyên thanh tra, kiểm tra, giám sát, nhắc nhở khi có cán bộ vi phạm, tính vào điểm thi đua hằng năm của cá nhân hoặc tổ có cán bộ vi phạm. Trong các cuộc họp toàn khoa, lãnh đạo khoa luôn lồng ghép các nội dung về công tác BVMT, qua đó giúp cho cán bộ trong khoa hiểu rõ về Luật BVMT, đồng thời quán triệt rõ các Chỉ thị của Bộ trưởng về nhiệm vụ BVMT trong Quân đội cho các đối tượng. Về cơ bản, cán bộ trong khoa đã có ý thức tốt về một môi trường xanh, sạch, đẹp và đã có nhiều hành động thiết thực như trồng cây, vệ sinh nơi ăn chốn ở sạch sẽ, quy củ, ngăn nắp, góp phần làm cho môi trường ngày càng tốt hơn. Tuy nhiên công tác BVMT trong đơn vị cũng còn một số hạn chế do nguồn kinh phí hạn hẹp, vấn đề nguồn nước bị ô nhiễm vẫn chưa được khắc phục triệt để.

Trong thời gian tới, để làm tốt hơn nữa công tác BVMT, ứng phó với biến đổi khí hậu và sự cố môi trường, đơn vị cũng đề xuất một số giải pháp, cụ thể như sau:

Một là, cho ban hành thêm một số tài liệu, giáo trình, văn bản cho công tác tuyên truyền, giáo dục nhận thức về BVMT cho từng đơn vị đặc thù. Qua đó có căn cứ để đánh giá, xếp loại đảng viên, cán bộ hằng năm.

Hai là, thường xuyên tổ chức các đợt bồi dưỡng, tập huấn, nghiên cứu về Luật môi trường, đồng thời cụ thể hóa các tiêu chí, các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Quân đội  về hoạt động BVMT để cán bộ có thói quen, ý thức tốt hơn về nhiệm vụ BVMT cũng như xác định công tác BVMT là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, then chốt của đơn vị.

Ba là, hỗ trợ kinh phí để cải tạo nguồn nước sinh hoạt cho cán bộ trong khoa cũng như toàn trường.

Bốn là, thường xuyên phun thuốc, hóa chất định kỳ để khử trùng, phòng chống dịch bệnh khu vực làm việc, sinh hoạt cho cán bộ, chiến sĩ trong toàn trường.

Năm là, đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, phòng tập đa năng cho cán bộ trong toàn trường nhằm nâng cao thể trạng, sức khỏe cho cán bộ, nhằm đáp ứng ngày càng cao yêu cầu của nhiệm vụ.

Sáu là, phát động các cuộc thi, sáng kiến về đề tài BVMT trong toàn đơn vị. Hỗ trợ kinh phí cho các sáng kiến, đề tài có tính thực tiễn cao sớm đi vào cuộc sống.

Bảy là, cho thành lập Đội phản ứng nhanh (cơ động) về ứng phó với biến đổi khí hậu và sự cố môi trường trong toàn đơn vị để đảm bảo giảm thiểu, hạn chế tối đa rủi ro khi có sự cố về môi trường xảy ra trong đơn vị.

Quyết Thắng