THÔNG BÁO: WEBSITE HIỆN ĐANG TRONG QUÁ TRÌNH CHẠY THỬ NGHIỆM
Chủ nhật, 29/05/2022
Hotline: 0988003355

Phát triển nguồn năng lượng tái tạo: Còn không ít rào cản

Việc quá phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch trở thành bất lợi cho nền kinh tế và môi trường là điều mà ai cũng nhận thức rõ. Tuy vậy, sau 2 năm Chính phủ Phê duyệt định hướng Chiến lược phát triển năng lượng tái tạo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, dạng năng lượng này chưa được phát triển nhanh, rộng tại Việt Nam mà nguyên nhân của nó là còn không ít rào cản phát triển năng lượng này.

Nguồn năng lượng tái tạo dồi dào và đa dạng

Theo một báo cáo nghiên cứu, đánh giá mới nhất của Hiệp hội Năng lượng Việt Nam (VEA), tiềm năng về các nguồn năng lượng tái tạo của Việt Nam là khá lớn, trong đó, tiềm năng các nguồn thủy điện (khoảng 26.500 MW và có thể phát triển thêm hơn 200 dự án); tiềm năng các nguồn điện gió (khoảng trên 100 nghìn MW); tiềm năng các nguồn năng lượng sinh khối (khoảng 60 triệu TOE). Bên cạnh đó, số giờ nắng trung bình hàng năm của Việt Nam khoảng 1.500 giờ tại các tỉnh Đồng bằng sông Hồng và lên đến 2.700 giờ tại các tỉnh Nam Trung Bộ.

Theo quy hoạch bậc thang thủy điện các dòng sông lớn và quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ tại các địa phương đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt, Việt Nam có thể phát triển 1.279 dự án thủy điện với tổng công suất khoảng 26.500 MW. Một số địa phương có tiềm năng thủy điện lớn (chỉ tính thủy điện vừa và nhỏ) là Lào Cai, Quảng Nam có thể phát triển trên 1.000 MW; nhiều tỉnh có thể phát triển 500 - 800MW: Lai Châu, Sơn La, Hà Giang, Yên Bái, Nghệ An, Kon Tum, Đắk Lắk, Lâm Đồng.