THÔNG BÁO: WEBSITE HIỆN ĐANG TRONG QUÁ TRÌNH CHẠY THỬ NGHIỆM
Thứ 7, 28/05/2022
Hotline: 0988003355

Liên đoàn Vật lý Địa chất: 50 năm đóng góp cho sự nghiệp địa chất và khoáng sản Việt Nam

Ngày 05/10, Liên đoàn Vật Lý Địa chất tổ chức kỷ niệm 50 năm ngày thành lập (05/10/1967 – 05/10/2017) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì vì những thành tích xuất sắc, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Tham dự Lễ kỷ niệm của Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân; các nguyên Thứ trưởng: Đỗ Hải Dũng, Nguyễn Mạnh Hiển, Chu Phạm Ngọc Hiển; đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT; Tổng cục ĐC&KS Việt Nam cùng toàn thể các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Liên đoàn qua các thời kỳ.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân gắn Huân chương Lao động hạng nhì lên lá cờ truyền thống của Liên đoàn

50 năm xây dựng và phát triển với nhiều thành tựu, kết quả đáng ghi nhận

Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì ghi nhận thành tích xuất sắc và những cống hiến của Liên đoàn

Nhìn lại chặng đường phát triển, ông Lại Mạnh Giàu, Liên đoàn trưởng Liên đoàn Vật lý Địa chất cho biết, Liên đoàn có tiền thân là Cục Vật lý Địa chất được thành lập trên cơ sở sát nhập Phòng Địa vật lý - Vụ Kỹ thuật với Đoàn 55 thuộc Tổng cục Địa chất. Năm 1977, Cục Vật lý Địa chất được đổi tên thành Liên đoàn Vật lý Địa chất và tên gọi được giữ cho đến nay. Liên đoàn Vật lý Địa chất vừa đảm nhận chức năng chỉ đạo kỹ thuật địa vật lý toàn ngành, vừa triển khai thực hiện một số nhiệm vụ điều tra địa chất, tìm kiếm khoáng sản bằng các phương pháp địa vật lý.

Trong 50 năm xây dựng và phát triển, Liên đoàn Vật lý Địa chất đã vượt mọi khó khăn, đoàn kết nhất trí, không ngừng phấn đấu và phát triển trên các lĩnh vực công tác, đạt nhiều kết quả trong sản xuất, nghiên cứu, có những đóng góp xứng đáng vào công tác điều tra địa chất và đánh giá khoáng sản nước ta. Từ khi thành lập năm 1967 đến nay, Liên đoàn Vật lý Địa chất đã được Nhà nước giao thực hiện hơn 300 đề án, báo cáo sản xuất và nghiên cứu khoa học với quy mô lãnh thổ, tỷ lệ khảo sát và tổ hợp công nghệ đo ghi khác nhau. Đây là nguồn tài liệu, thông tin vô giá không chỉ đã đóng góp, phục vụ cho sự nghiệp điều tra địa chất, tìm kiếm khoáng sản giai đoạn đã qua mà còn có ý nghĩa sử dụng lâu dài, tiếp tục được xử lý, phân tích nhằm khai thác phục vụ cho công tác nghiên cứu, điều tra đánh giá khoáng sản, đặc biệt là khoáng sản sâu trong giai đoạn mới cũng như phục vụ cho các lĩnh vực khác của nền kinh tế quốc dân.

 

Ông Lại Mạnh Giàu, Liên đoàn trưởng Liên đoàn Vật lý Địa chất báo cáo thành tựu đạt được trong suốt 50 năm qua

 Kết quả điều tra nghiên cứu địa vật lý khu vực tỷ lệ nhỏ và trung bình đã mang lại một lượng số liệu khổng lồ. Các số liệu này được xử lý và xây dựng thành các bản đồ theo từng yếu tố và thành phần trường với tỷ lệ khác nhau. Cho đến nay phần lớn lãnh thổ Việt Nam, trên đất liền và các vùng biển đảo, đã được khảo sát, đo vẽ địa vật lý ở tỷ lệ 1: 1.000.000 và chi tiết hơn, phủ kín gần như toàn bộ diện tích với độ đồng nhất cao.

Kết quả đo vẽ trọng lực khu vực và bay đo từ phổ gamma tỷ lệ trung bình và tỷ lệ lớn đã cung cấp một khối lượng lớn tài liệu địa vật lý có giá trị cho công tác đo vẽ lập bản đồ địa chất và tìm kiếm khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 - 1:25.000 và tạo ra cơ sở dữ liệu bản đồ trường địa vật lý tỷ lệ tương ứng. Ngoài ra, các tài liệu này còn cung cấp nhiều thông tin có giá trị phục vụ các đề án điều tra, đánh giá khoáng sản hiện nay.

Kết quả điều tra, đánh giá, thăm dò các mỏ, điểm khoáng sản bằng tổ hợp các phương pháp địa vật lý, địa chất đã có những đóng góp không nhỏ vào công tác tìm kiếm, phát hiện mới và nâng cao trữ lượng tài nguyên khoáng sản cho đất nước.

Kết quả thực hiện các đề án điều tra, đánh giá hiện trạng môi trường phóng xạ với quy mô, tỷ lệ nghiên cứu khác nhau đã cung cấp những luận cứ có cơ sở khoa học và tin cậy giúp các cơ quan quản lý ở trung ương và địa phương trong quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội.

Kết quả thực hiện các nhiệm vụ điều tra địa chất công trình, đánh giá hiện tượng tai biến địa chất đã cung cấp những tài liệu khoa học khách quan, không chỉ làm sáng tỏ nguyên nhân hiện tượng tai biến sụt lún tại các địa phương, mà còn đề xuất các giải pháp, biện pháp để các cấp chính quyền địa phương có kế hoạch ứng phó, khắc phục, đảm bảo an toàn tính mạng cho nhân dân, ổn định sản xuất, đời sống.

Với những thành tích xuất sắc rất đáng tự hào đó, Liên đoàn Vật lý Địa chất đã vinh dự được Đảng, Nhà nước ghi nhận và trao tặng nhiều phần thưởng cao quý. Đặc biệt trong giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2016 Liên đoàn đã được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì do đã có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Phát huy truyền thống tốt đẹp, đoàn kết, năng động, sáng tạo để đưa Liên đoàn ngày càng phát triển hơn nữa

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân đánh giá cao những đóng góp xứng đáng của công tác địa – vật lý trong 50 năm qua, đã trở thành một phần quan trọng trong điều tra cơ bản địa chất, tìm kiếm, đánh giá và thăm dò khoáng sản.

Nhiều công trình, thành quả của công tác địa vật lý đã góp phần vào thành công chung của ngành Địa chất của Việt Nam và khẳng định vai trò không thể thiếu trong điều tra cơ bản địa chất và tìm kiếm khoáng sản, phục vụ định hướng, quy hoạch phát triển bền vững kinh tế - xã hội đất nước, bảo đảm an ninh – quốc phòng.

“Trong những năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự chỉ đạo sát sao của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Liên đoàn Vật lý Địa chất đã vượt qua khó khăn, thách thức, đoàn kết, nhất trí, không ngừng phấn đấu hoàn thành xuất sắc các lĩnh vực công tác được giao, đạt nhiều thành tích trong sản xuất, nghiên cứu; có những đóng góp xứng đáng vào công tác điều tra cơ bản địa chất và đánh giá khoáng sản nước ta.” – Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân nói.

Thứ trưởng cho rằng, trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 với mục tiêu “Xây dựng chuyên ngành điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản hiện đại, đủ năng lực tìm kiếm, phát hiện mỏ mới với độ sâu đến 1.000 m nhằm đánh giá đầy đủ, toàn diện tiềm năng khoáng sản trên đất liền, ở đáy biển và thềm lục địa của đất nước”, Liên đoàn Vật lý – Địa chất cần phát triển các phương pháp điều tra địa chất, tìm kiếm, phát hiện khoáng sản dưới sâu trên đất liền và lãnh hải Việt Nam với các định hướng trọng tâm sau:

Một là, nghiên cứu, ứng dụng tổ hợp các phương pháp địa – vật lý hợp lý để nâng cao hiệu quả địa chất trong điều tra, đánh giá khoáng sản, đặc biệt là khoáng sản ẩn sâu từ 500 đến 1000 m trên đất liền và trên biển.

Hai là, xây dựng các bộ bản đồ trường địa vật lý theo các vùng, khu vực… phục vụ công tác quản llý, quy hoạch phát triển kinh tế.

Ba là, đầu tư , hoàn thiện và sử dụng có hiệu quả các thiết bị địa – vật lý hiện đại, công nghệ cao; xây dựng phòng kiểm định đủ năng lực bảo trì, kiểm định các thiết bị địa – vật lý đạt tiêu chuẩn thế giới.

Bốn là, đào tạo đội ngũ cán bộ kỹ thuật chuyên sâu, tay nghề cao, có khả năng sử dụng thành thạo các thiết bị hiện đại và tổ chức thi công có trình độ phân tích, minh giải tài liệu địa vật lý bằng các phần mềm mới, đủ năng lực đảm nhiệm được những nhiệm vụ quan trọng được giao.

“Thay mặt Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, tôi nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tích của Liên đoàn đã đạt được trong 50 năm qua, đặc biệt là những thành tích nổi bật trong những năm gần đây. Tôi tin tưởng rằng, các cán bộ, viên chức, người lao động của Liên đoàn sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của mình, đoàn kết, năng động, sáng tạo để đạt được nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa, đưa Liên đoàn ngày càng phát triển, đóng góp nhiều hơn nữa cho công cuộc xây dựng, phát triển của đất nước.” – Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân nhấn mạnh.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân đã trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Liên đoàn Vật lý Địa chất cùng lời chúc sức khỏe và thành công tới toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động của Liên đoàn qua các thời kỳ.

MINH TRÍ