THÔNG BÁO: WEBSITE HIỆN ĐANG TRONG QUÁ TRÌNH CHẠY THỬ NGHIỆM
Thứ 4, 08/04/2020
Hotline: 0988003355

Lễ ra mắt Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường

Ngày 23/4, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ ra mắt Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường (TN&MT) và khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý TN&MT dành cho lãnh đạo Sở TN&MT.

Tham dự buổi lễ có Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà cùng đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương và UBND TP Hà Nội, đại diện các Sở TN&MT, các tổ chức quốc tế, các cơ quan báo chí trong và ngoài Bộ, các nhà giáo, nhà khoa học cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ TN&TM.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà phát biểu tại Lễ ra mắt

Quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển nhân lực trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, trong những năm qua, Bộ TN&MT đã quan tâm, chú trọng tới công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành.

Tuy đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận, góp phần thay đổi, cải thiện đáng kể trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ, công tác đào tạo, bồi dưỡng cho tới nay còn nhiều hạn chế, bất cập, nguồn nhân lực nhìn chung vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu của công tác quản lý ngành trong bối cảnh đổi mới toàn diện, hội nhập quốc tế sâu rộng và làn sóng cách mạng công nghiệp 4.0.

Trước yêu cầu thực tiễn về đáp ứng nguồn nhân lực phục vụ định hướng phát triển ngành, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ TN&MT được thành lập trên cơ sở kế thừa, sắp xếp và tổ chức lại 6 trung tâm có chức năng đào tạo, bồi dưỡng trước đây trực thuộc các trường, tổng cục trực thuộc Bộ. Đây là quyết tâm của Bộ trong công tác cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước theo hướng tinh gọn, tập trung thông qua việc giảm đầu mối, giúp tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ.

Trường có chức năng chủ trì tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong toàn ngành; nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế; cung cấp các dịch vụ, cấp chứng chỉ hành nghề liên quan tới lĩnh vực TN&MT. Trường ra đời là một mốc son đánh dấu bước phát triển mới trong công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ ngành bảo đảm đủ về số lượng, hợp lý về cơ cấu, có năng lực tốt và phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị vững vàng.

Phát biểu tại Lễ ra mắt, thay mặt Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ TN&MT, Bộ trưởng Trần Hồng Hà gửi lời chúc đến toàn thể cán bộ, giảng viên, người lao động nhà trường cùng đoàn kết, vượt qua những khó khăn, thử thách trước mắt, cùng nỗ lực phấn đấu để xây dựng, phát triển nhà trường thành cơ sở đào tạo, bồi dưỡng hàng đầu, có uy tín trên cả nước và trong khu vực, là nơi tập trung các giảng viên, chuyên gia, nhà khoa học giàu kinh nghiệm, giỏi chuyên môn; có chương trình hợp tác, liên kết đào tạo, bồi dưỡng trong nước, quốc tế chất lượng cao; có cơ sở vật chất khang trang cùng trang thiết bị hiện đại với dịch vụ chuyên nghiệp.

Nhân dịp này, trường đã tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý TN&MT dành cho lãnh đạo Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2018. Đây là một chương trình rất có ý nghĩa bởi khóa học tạo ra một diễn đàn trao đổi thông tin hai chiều giữa các Sở và Bộ, góp phần tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong công tác quản lý, bảo vệ TN&MT, trao đổi về vấn đề chủ trương, chính sách tại địa phương. Ngoài ra, khóa học sẽ tạo sự kết nối, phối hợp rộng rãi và có hiệu quả giữa các Sở TN&MT với nhau, giữa ngành TN&MT với các ngành khác; đẩy mạnh sự tham gia của các thành phần kinh tế, các cơ quan, tổ chức, đoàn thể trong quá trình giải quyết các vấn đề về TN&MT, hướng tới mục tiêu xây dựng ngành TN&MT trở thành một ngành kinh tế - kỹ thuật chính quy, hiện đại và vững bước trên con đường hội nhập khu vực và thế giới.

Hồng Minh