THÔNG BÁO: WEBSITE HIỆN ĐANG TRONG QUÁ TRÌNH CHẠY THỬ NGHIỆM
Thứ 3, 07/07/2020
Hotline: 0988003355

Hội thảo lấy ý kiến cho Nghị định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ

Ngày 31/8/2018, Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam chủ trì, phối hợp với Sở TN&MT TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo lấy ý kiến về dự thảo Nghị định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ (ĐĐ&BĐ) tại TP. Hồ Chí Minh.

Tham dự Hội thảo có đại diện các Sở, ban, ngành, phòng TN&MT trực TP. Hồ Chí Minh; đại diện các tổ chức hoạt động ĐĐ&BĐ trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh. Hội thảo nhằm lấy ý kiến của một số cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tại TP. Hồ CHí Minh để hoàn thiện Dự thảo Nghị định theo quy định của Luật.

Phát biểu tại Hội thảo, Cục trưởng Phan Đức Hiếu, Phó Trưởng ban soạn thảo Tổ trưởng Tổ biên tập Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật ĐĐ&BĐ cho biết, ngay sau khi Luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 5, ngày 14/6/2018, Ban soạn thảo, Tổ biên tập đã tiến hành hoàn hiện dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật ĐĐ&BĐ và gửi lấy ý kiến của các bộ, ngành, địa phương. Đến nay, Cục đã nhận được ý kiến góp ý của 10 bộ, cơ quan ngang bộ và 30 địa phương.

ông Phan đức Hiếu - Cục trưởng Cục đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý Việt Nam

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung góp ý vào các nội dung trọng tâm về: Quy định về việc xây dựng, bảo vệ công trình hạ tầng đo đạc tại các địa phương; việc giao nộp, lưu trữ, cung cấp, trao đổi, khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu, sản phẩm ĐĐ&BĐ; xây dựng hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia; cấp giấy phép hoạt động ĐĐ&BĐ cho tổ chức; cấp chứng chỉ hành nghề ĐĐ&BĐ cho cá nhân.

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật ĐĐ&BĐ gồm 9 chương và 56 điều, dự kiến trình Chính phủ thông qua vào cuối tháng 9 năm 2018 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2019.

TẠP CHÍ TN&MT