THÔNG BÁO: WEBSITE HIỆN ĐANG TRONG QUÁ TRÌNH CHẠY THỬ NGHIỆM
Thứ 4, 14/11/2018
Hotline: 0988003355

Cục Biến đổi khí hậu: Tập trung thực hiện các nhiệm vụ được giao

Ngày 6/10, Đoàn kiểm tra của Tổ công tác Bộ TN&MT do ông Tăng Thế Cường - Chánh Văn phòng Bộ làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Cục BĐKH, nhằm kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Lãnh đạo Bộ và Chương trình công tác của Bộ TN&MT. Tham gia đoàn công tác có lãnh đạo, đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ.

 

Toàn cảnh buổi làm việc

Báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra, Cục trưởng Nguyễn Văn Tuệ cho biết, 8 tháng đầu năm 2017, Cục BĐKH được giao 189 nhiệm vụ. Đến nay, Cục đã hoàn thành 182 nhiệm vụ. Còn lại 6 nhiệm vụ đang tiếp tục triển khai trong thời hạn được giao. 1 nhiệm vụ quá hạn là việc thực hiện văn bản của Văn phòng Chính phủ, về việc thống nhất với Bộ KHĐT và các cơ quan liên quan rà soát soát, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định sửa đổi bổ sung Quyết định số 2359/QQĐ-TTg, Nghị định số 97/2016/NĐ-CP và Nghị định số 35/2017/NĐ-CP. Cục đã làm việc với Tổng cục Thống kê, nhưng do nội dung công việc vượt quá thẩm quyền quyết định của 2 đơn vị, nên 2 bên đang xin ý kiến lãnh đạo Bộ để có cơ sở tiếp tục triển khai thực hiện. Trong số các nhiệm vụ có 14 nhiệm vụ, chương trình xây dựng văn bản QPPL theo Chương trình công tác của Bộ TN&MT năm 2016 và 2017 đều đã được hoàn thành. Lãnh đạo Cục xác định đây là vấn đề trọng tâm theo chỉ đạo của lãnh đạo Bộ và luôn chỉ đạo các đơn vị bám sát các công việc theo Chương trình công tác năm của Cục.

Quá trình triển khai nhiệm vụ công tác cũng đã bộc lộ một số hạn chế, khó khăn như: Thiếu cán bộ làm việc tại nhiều bộ phận như Ban điều phối Chương trình SP-RCC, Văn phòng UBQG về BĐKH, Phòng KHCNvà Hợp tác quốc tế… Vì đang trong quá trình hoàn thiện cơ cấu tổ chức, chia tách lĩnh vực khí tượng thủy văn sang Tổng cục KTTV nên quá trình triển khai các nhiệm vụ có một số đơn vị gặp vướng mắc. Một số nhiệm vụ lớn cần thời gian để phối hợp với nhiều đơn vị, nhưng thời hạn xử lý Bộ đã giao ngắn. Qua đây, Cục kiến nghị với Bộ xem xét, giao thời hạn hợp lý để Cục chỉ đạo hoàn thành đúng thời hạn. Đồng thời, xem xét kiện toàn Văn phòng UBQG về BĐKH theo Đề án đã trình.

Ông Tăng Thế Cường phát biểu

Thông báo ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Trần Hồng Hà với Cục BĐKH, ông Tăng Thế Cường cho biết. “Bộ trưởng biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực và kết quả đạt được của tập thể lãnh đạo, cán bộ công chức của Cục BĐKH”. Theo đó, so với các lĩnh vực khác, Cục BĐKH là đơn vị, lĩnh vực mới được thành lập thực hiện nhiệm vụ QLNN về BĐKH, trước đây là KTTV&BĐKH. Tuy mới được thành lập, song trong thời gian qua Cục đã triển khai thực hiện tốt nhiều nhiệm vụ được giao như triển khai thực hiện tốt Công ước khung Liên Hợp Quốc về BĐKH (UNFCCC): Xây dựng báo cáo đóng góp dự kiến do quốc gia tự quyết định (INDC) của Việt Nam và đã được Chính phủ phê duyệt trình UNFCCC; xây dựng Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris và đã được Chính phủ phê duyệt cho triển khai thực hiện; xây dựng các Thông báo quốc gia của Việt Nam trình UNFCCC; đã hợp tác chặt chẽ với UNDP trong dự án thực hiện Chiến lược quốc gia về BĐKH; hợp tác với JICA trong dự án SPI-NAMA; hợp tác với JICA, Phaspo, WB... trong Chương trình SP-RCC; hợp tác với UNEP trong dự án thực hiện UNFCCC. Đặc biệt, Cục đã làm đầu mối xây dựng Luật hí tượng thủy văn, các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật. Xây dựng và triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về BĐKH, Kế hoạch hành động quốc gia về BĐKH; Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với BĐKH và tăng trưởng xanh. Tham mưu hướng dẫn các Bộ, ngành và địa phương thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện Thỏa thuận Paris về BĐKH…

Kết luận cuộc họp, ông Tăng Thế Cường đề nghị Cục BĐKH phát huy hơn nữa tính sáng tạo của từng cá nhân, đơn vị. Trong đó, ưu tiên tập trung vào một số nhiệm vụ trong tâm như: Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong chỉ đạo, điều hành gắn với phân công, phân nhiệm và thi đua, khen thưởng. Xây dựng kế hoạch theo dõi, giám sát cụ thể đối với các nhiệm vụ dự án thuộc Chương trình mục tiêu về BĐKH và tăng trưởng xanh, Chương trình Hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu (SP-RCC). Tăng cường quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước đảm bảo hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm theo hướng ưu tiên các nhiệm vụ cấp bách, không hối tiếc cho  ứng phó với biến đổi khí hậu. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý điều hành công việc. Đẩy mạnh việc triển khai dịch vụ công trực tuyến đối với tất cả các thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Cục. Phối hợp chặt chẽ với Viện Khoa học KTTV&BĐKH và các đơn vị khác có liên quan như: Tổng cục Môi trường Tổng cục KTTV, Cục Viễn tham quốc gia, Cục Quản lý TNN, Cục Công nghệ thông tin và Dự liệu TNMT, trong quá trình triển khai nhiệm vụ được giao. Chú trọng đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng được đội ngũ cán bộ có năng lực, trình độ và ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu về đàm phán quốc tế về BĐKH hiện nay và trong những năm tới.

MINH TRÍ