THÔNG BÁO: WEBSITE HIỆN ĐANG TRONG QUÁ TRÌNH CHẠY THỬ NGHIỆM
Chủ nhật, 25/08/2019
Hotline: 0988003355

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN LÂN NUNG CHẢY VĂN ĐIỂN VỚI CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Triệt tiêu chất thải

- Là công ty phân bón đóng trên địa bàn Thủ Đô, theo thiết kế công nghệ lò cao chỉ sử dụng quặng cục, phải thải bỏ 30 – 35 % lượng quặng mịn; cũng theo thiết kế với công suất 300.000 tấn phân lân một năm Công ty phải sử dụng khoảng 14 - 15 triệu m3 nước và thải bỏ 12 - 13 triệu m3 nước thải. gây lãng phí tài nguyên và ô nhiễm môi trường. Trong những năm qua Công ty đã tập trung nghiên cứu ứng dụng nhiều biện pháp KHKT và quản lý triệt tiêu chất thải , đảm bảo môi trường, cụ thể:

- Triệt tiêu chất thải rắn: Công ty đã nghiện cứu công nghệ và phụ gia đóng bánh quặng sử dụng lại 100% nguyên liệu dưới cỡ sản xuất phân lân, tận thu trên 100.000 tấn quặng mịn/năm, triệt tiêu hoàn toàn phế thải rắn, mang lại lợi ích hàng chục tỷ đồng/năm.

- Triệt tiêu chất thải lỏng: Công ty đã triển khai đề tài khoa học “ Nghiên cứu xử lý tuần hoàn nước thải”. Đến nay, 100% lượng nước thải công nghiệp và sinh hoạt sau khi xử lý đã được đưa trở lại sản xuất; tiết kiệm mỗi năm khoảng 12 - 13 triệu m3 tài nguyên nước, trên 5 triệu kWh điện, thu hồi khoảng 3.500 tấn bán thành phẩm và không phải đóng phí môi trường, triệt tiêu hoàn toàn nước thải, mang lại nguồn lợi trên 10 tỷ đồng/năm.

 - Xử lý triệt để khí thải: Công ty hoàn thiện hệ thống xử lý khí thải sau lò, tăng thể tích, lưu lượng nước tưới tháp hấp thụ; dung tích lò đốt CO lên hơn 3 lần  và bổ sung thêm dung dịch sữa vôi để hấp thụ và đốt triệt để khí độc tận dụng nhiệt. Chính vì vậy, chất lượng khí thải luôn đảm bảo yêu cầu theo quy định.  Từ năm 2012 - nay, Công ty đầu tư gần 15 tỷ đồng lắp đặt thêm hệ thống lọc bụi tay áo, triệt tiêu bụi, thu hồi sản phẩm, làm lợi trên 1,5 tỷ đồng/năm.  Công ty cũng đã nghiên cứu áp dụng thành công giải pháp sử dụng nhiên liệu trấu ép thay cho than antraxit trong công nghệ sấy phân bón, góp phần giảm phát thải khí nhà kính, triệt tiêu xỉ than, giảm ô nhiễm môi trường; làm lợi 5 tỷ đồng mỗi năm.

- Sản xuất sản phẩm thân thiện môi trường: Công ty chỉ sử dụng nguyên liệu là quặng thiên nhiên, không xử dụng hóa chất và phương pháp hóa học sản xuất ra các sản phẩm dạng phân  khoáng tự nhiên đa dinh dưỡng, thân thiện môi trường, phục vụ canh tác nông hữu cơ, nông sản sạch. Trong những năm gần đây công ty đã nghiên cứu đưa ra thị trường các chủng loại phân bón tăng khả năng chịu chua, chịu mặn, chịu hạn và chống đổ chống gió bão góp phần cùng ngành Nông nghiệp phát triển bền vững, ứng phó với sự biến đổi khí hậu.

- Công ty cũng quan tâm đặc biệt đến việc giáo dục nhận thức pháp luật, ý thức bảo vệ môi trường cho CBCNV, ứng dụng các hệ thống quản lý tiên tiến như: ISO 9001, Kaizen, 5S…xây dựng hệ thống chăm sóc trách nhiệm cộng đồng RC, xây dựng nền văn hóa doanh nghiệp để mỗi CBCNV cảm thấy tự hào khi được là thành viên trong đơn vị.

     “Phân bón Văn Điển đối tác tin cậy của nhà nông, cùng phát triển bền vững ". 

Lễ  gắn biển “ hệ thống tuần hoàn nước thải”công trình chào mừng 45 năm ngày truyền thống ngành Hóa chất Việt Nam