THÔNG BÁO: WEBSITE HIỆN ĐANG TRONG QUÁ TRÌNH CHẠY THỬ NGHIỆM
Thứ 7, 28/05/2022
Hotline: 0988003355

Công nghệ viễn thám hỗ trợ xây dựng kịch bản ứng phó sự cố hồ đập

Việc ứng dụng một mô hình giám sát hồ chứa có sự tham gia của dữ liệu viễn thám giúp ích nhiều cho khả năng dự báo và hạn chế các tác động của việc nắn dòng chảy đến vùng hạ lưu khi hồ đập gặp sự cố. Để có được những kịch bản thích hợp cho việc ứng phó sự cố hồ đập, giảm tác hại về người và tài sản cho vùng hạ du, Cục Viễn thám Quốc gia đã hoàn thành nghiên cứu Đề tài Kết hợp công nghệ viễn thám và mô hình thủy lực xây dựng kịch bản TNN các hồ chứa trong trường hợp gặp sự cố.

Ảnh minh họa

Việc ứng dụng một mô hình giám sát hồ chứa có sự tham gia của dữ liệu viễn thám giúp ích nhiều cho khả năng dự báo và hạn chế các tác động của việc nắn dòng chảy đến vùng hạ lưu. Để đáp ứng mục tiêu đề ra, Đề tài áp dụng 3 mô hình thuỷ văn - thuỷ lực là: Mô hình thuỷ văn (SWAT); mô hình quản lý sử dụng nước (IQQM); mô hình thủy lực (ISSI). Ngoài ra, có nhiều các đề tài, dự án khác có liên quan đến vấn đề quản lý tổng hợp TNN ở Việt Nam. Các đề tài, dự án này đều xây dựng và ứng dụng các bộ mô hình thủy văn thủy lực như là một công cụ hỗ trợ trong việc nghiên cứu, đánh giá các phương án giám sát hồ chứa khác nhau, từ đó đưa ra các quyết định đúng đắn, có cơ sở khoa học trong  việc Xây dựng quy hoạch quản lý tổng hợp TNN. Các mô hình toán có thể sử dụng như một công cụ hỗ trợ cho việc đánh giá TNN trên lưu vực và đặc biệt tính toán các thông số nước hồ chứa, đập chắn.

Sau 2 năm tiến hành thực hiện, các nhà khoa học đã đưa vào ứng dụng thành công phương pháp tiếp cận kết hợp mô hình toán mô phỏng với mô hình toán tối ưu phi tuyến, cùng sự hỗ trợ của công cụ tiên tiến của thế giới như mô hình thủy động lực học MIKE 11 và công nghệ tối ưu GAMS, đã đề xuất quy trình vận hành hệ thống liên hồ chứa bảo đảm cấp nước cho hạ du và phát điện. Quy trình được đề xuất sẽ giúp vận hành hệ thống liên hồ chứa bảo đảm cấp đủ nước cho hạ du LVS Hồng - Thái Bình trong mùa khô với mức bảo đảm 85%. Xây dựng được Quy trình kết hợp công nghệ viễn thám và mô hình thủy lực xây dựng kịch bản TNN các hồ chứa và ước tính thiệt hại do vỡ đập. Xây dựng được 3 kịch bản TNN tương ứng với các thời điểm: Chưa có đập, có đập và vỡ đập; thiết lập phần mềm diễn toán lan truyền nước 2D và báo cáo ước tính sơ bộ ảnh hưởng lan truyền nước đến hạ lưu trong trường hợp sự cố của hệ thống hồ đập (như số dân cư, diện tích lúa, cây hoa màu khác).

Việc tiếp tục nghiên cứu, mô phỏng ảnh hưởng TNN lưu vực trong bối cảnh BĐKH và ảnh hưởng của nó là hết sức cần thiết. Đề tài  “Nghiên cứu kết hợp công nghệ viễn thám và mô hình thủy lực xây dựng kịch bản TNN các hồ chứa trong trường hợp gặp sự cố” đã phát huy thế mạnh của Trạm thu ảnh Việt Nam từ công đoạn thu thập số liệu, thông tin về hiện trạng đến diễn toán dòng chảy TNN nước trong điều kiện thiếu các thông số thực tế bởi mô hình thủy văn thuỷ lực.

Qua quá trình thực hiện Đề tài, Cục Viễn thám Quốc gia cũng đã xây dựng được quy trình kỹ thuật xử lý thông tin ảnh vệ tinh kết hợp hệ mô hình MIKE, một trong các sản phẩm ứng dụng giám sát TNN lưu vực của Viện Thủy lực Đan Mạch (DHI), để xác định được một số thông số quan trọng TNN trong trường hợp sự cố đập. Kết quả của Đề tài cũng sẽ phục vụ trực tiếp cho công tác giám sát, hỗ trợ ra quyết định ứng phó trong trường hợp xuất hiện mới các hồ chứa phía thượng nguồn sông quốc tế cũng như trong công tác quy hoạch phát triển KT-XH.

NGỌC YẾN