THÔNG BÁO: WEBSITE HIỆN ĐANG TRONG QUÁ TRÌNH CHẠY THỬ NGHIỆM
Thứ 6, 26/04/2019
Hotline: 0988003355

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN NHIỆT ĐIỆN VĨNH TÂN VỚI CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TẠI CÁC DỰ ÁN NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN

Ban QLDA Nhiệt điện Vĩnh Tân  được thành lập theo Quyết định số 167/QĐ-EVN ngày 24/3/2008 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), tách nhân sự từ Ban QLDA Nhiệt điện 3 (tiền thân là Ban QLDA các Công trình Điện Phú Mỹ - Bà Rịa).

Năm 2012, Tổng Công ty Phát điện 3 được thành lập theo Quyết định số 3025/QĐ-BCT ngày 01/6/2012 của Bộ Công thương về việc thành lập Công ty mẹ - Tổng Công ty Phát điện 3 và Ban QLDA Nhiệt điện Vĩnh Tân được chuyển về đơn vị chủ quản là Tổng Công ty Phát điện 3 (EVNGENCO3).

* Công tác bảo vệ môi trường Dự án Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2

- Chuyển đổi khởi động lò từ dầu HFO sang DO, thu gom, vận chuyển và lưu giữ tro xỉ tại bãi xỉ đúng theo quy trình được UBND tỉnh Bình Thuận phê duyệt, không để phát tán bụi ra môi trường.

- Các thông số quan trắc môi trường, khí thải, nước thải, nước tuần hoàn, hệ thống Camera giám sát bãi xỉ liên tục truyền tín hiệu về Sở Tài nguyên Môi trường để theo dõi, giám sát.

- Kết quả quan trắc định kỳ khí thải, nước thải và môi trường xung quanh nhà máy đều nằm trong giới hạn cho phép của các quy chuẩn hiện hành.

- Một số đơn vị sử dụng tro xỉ của nhà máy để sản xuất làm vật liệu xây dựng.

 

Nhà máy điện Vĩnh Tân 2 đã đi vào vận hành

* Công tác bảo vệ môi trường dự án Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4:

- Bộ tài nguyên và môi trường (TN&MT) phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) tại Quyết định số 1871/QĐ-BTNMT ngày 03/10/2013 trước khi triển khai xây dựng dự án. Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 được trang bị đầy đủ các hệ thống thiết bị bảo vệ môi trường đáp ứng yêu cầu của báo cáo ĐTM và quy chuẩn môi trường Việt Nam quy định, đối với khí thải đã lắp đặt hệ thống lọc bụi tĩnh điện (ESP) đưa vào hoạt động ngay từ khi khởi động lò hơi, hệ thống khử lưu huỳnh bằng nước biển (SWFGD), hệ thống giảm NOx bằng công nghệ đốt phát sinh NOx thấp (low NOx burner); đối với nước thải đã lắp hệ thống xử lý nước thải gồm sinh hoạt, nước thải nhiễm than, nhiễm dầu, nhiễm hóa chất; hệ thống thu gom, xử lý tro xỉ. Chủ đầu tư và nhà thầu đã thuê các đơn vị có chức năng thực hiện đo đạc, phân tích chất lượng khí thải, nước thải của nhà máy để đánh giá các công trình bảo vệ môi trường trước khi đưa dự án vào vận hành chính thức, kết đo đạc, phân tích cho thấy phát thải của nhà máy thấp hơn rất nhiều lần so với yêu cầu của báo cáo ĐTM phê duyệt và quy chuẩn môi trường quy định.

- Nhà máy đã lắp đặt hệ thống quan trắc khí thải, nước thải tự động, liên tục trước khi thải ra môi trường truyền dữ liệu trực tiếp về Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận để giám sát. Đây là Dự án áp dụng công nghệ tiên tiến nhất hiện nay, sử dụng thiết bị của các nước công nghiệp phát triển như Nhật Bản, Hàn Quốc, G7,...Mặt khác, nhà máy sử dụng than nhập khẩu có hàm lượng tro xỉ thấp (chỉ chiếm khoảng 6-9% lượng than tiêu thụ).

- Trong quá trình triển khai xây dựng, Chủ đầu tư và Nhà thầu đã thực hiện đầy đủ các quy định về bảo vệ môi trường theo Pháp luật và báo cáo ĐTM đã được phê duyệt. Nhà thầu đã thuê đơn vị có chức năng quan trắc chất lượng môi trường định kỳ và báo cáo kết quả về Bộ TN&MT, Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận theo đúng quy định. Kết quả quan trắc chất lượng môi trường trong giai đoạn xây dựng đều đạt so với Quy chuẩn hiện hành.

 * Công tác bảo vệ môi trường  Dự án Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 Mở rộng:

- Báo cáo ĐTM của dự án NMNĐ Vĩnh Tân 4 Mở Rộng đã được Bộ TN&MT phê duyệt tại Quyết định số 3041/QĐ-BTNMT ngày 27/11/2015. Dự án NMNĐ Vĩnh Tân 4 Mở rộng có cùng công nghệ với Dự án NMNĐ Vĩnh Tân 4 nên các công trình bảo vệ môi trường được trang bị như: ống khói, ESP, SWFGD, hệ thống xử lý nước thải, Hệ thống vận chuyển tro xỉ đều có công nghệ giống Dự án NMNĐ Vĩnh Tân 4 nêu trên.

- Hiện nay, Dự án NMNĐ Vĩnh Tân 4 Mở rộng đang trong giai đoạn xây dựng, trong quá trình triển khai Chủ đầu tư và Nhà thầu đã thực hiện nghiêm túc các biện pháp, quy định về bảo vệ môi trường theo báo cáo ĐTM đã được phê duyệt, hạn chế phát tán bụi, khí thải ra môi trường và xảy ra sự cố môi trường. Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường đã thực hiện như: Che phủ kín các phương tiện chuyên chở vật liệu xây dựng trước khi ra khỏi công trường, trang bị cầu rửa xe tại cổng công trường, che chắn, tưới nước tại bãi tập kết nguyên vật liệu và tưới nước đường nội bộ, công trường thi công; nước thải sinh hoạt, chất thải rắn, chất thải nguy hại phát sinh trong giai đoạn thi công được nhà thầu thu gom, ký hợp đồng với các đơn vị có chức năng để xử lý theo đúng quy định. Nhà thầu đã thuê đơn vị có chức năng quan trắc chất lượng môi trường định kỳ và báo cáo kết quả về Bộ TN&MT, Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận theo đúng quy định. Kết quả quan trắc chất lượng môi trường trong giai đoạn xây dựng đều đạt so với Quy chuẩn hiện hành.

 Song song với đó, Tổng Công ty Phát điện 3 cũng đã triển khai lập dự án đầu tư xây dựng hệ thống tuyến ống khí nén xuất tro bay Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân để xuất tro xỉ bằng đường biển. Dự án đã được Bộ Công Thương phê duyệt (Quyết định số 1562/QĐ-BCT ngày 03/5/2017). Dự kiến khởi công trong quý IV/2018.

đồng chí Hoàng Trung Hải thăm công trình

Phó thủ tướng Trịnh đình Dũng thăm công trình

4- Thành tích đạt được qua các năm:

. Năm 2008: Bằng khen Tập đoàn Điện lực Việt Nam, theo Quyêt định số 1749/QĐ-EVN ngày 30/12/2008 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

. Năm 2009: Cờ thi đua xuất sắc của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, theo Quyêt định số 1393/QĐ-EVN ngày 31/12/2009 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

. Năm 2010:  Cờ thi đua xuất sắc của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, theo Quyêt định số 1334/QĐ-EVN ngày 31/12/2010 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

. Năm 2011: Bằng khen của Bộ Công thương, theo Quyết định số 03/QĐ-BCT ngày 03/01/2012 của Bộ Công thương.

. Năm 2013: Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Công thương, theo Quyết định số 193/QĐ-BCT ngày 08/01/2014 của Bộ Trưởng Bộ Công thương.

. Năm 2013: Bằng khen của Bộ Công thương cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào An toàn - Vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ, theo Quyết định số 2144/QĐ-BCT ngày 14/3/2014 của Bộ Trưởng Bộ Công thương.

. Năm 2014: Bằng khen của Bộ Công thương cho tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác đầu tư xây dựng các công trình cấp điện cho miền Nam trong mùa khô năm 2014, theo Quyết định số 4001/QĐ-BCT ngày 08/5/2014 của Bộ Trưởng Bộ Công thương.

. Năm 2014:  Cờ thi đua xuất sắc của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, theo Quyêt định số 1181/QĐ-EVN ngày 26/12/2014 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

. Năm 2016: Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Công thương, theo Quyết định số 4132/QĐ-BCT ngày 31/10/2017 của Bộ Trưởng Bộ Công thương.

. Năm 2017: Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Công thương, theo Quyết định số 286/QĐ-BCT ngày 22/01/2018 của Bộ Trưởng Bộ Công thương.

. Năm 2018: Bộ Xây dựng gắn biển công trình chào mừng 60 năm truyền thống ngành Xây dựng Việt Nam cho Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4.