THÔNG BÁO: WEBSITE HIỆN ĐANG TRONG QUÁ TRÌNH CHẠY THỬ NGHIỆM
Thứ 7, 28/05/2022
Hotline: 0988003355

Tổ chức Kỷ niệm Ngày quốc tế bảo vệ tầng ô-dôn năm 2019 tại Hà Nội

Năm nay, Bộ TN&MT sẽ tổ chức hoạt động Kỷ niệm Ngày quốc tế bảo vệ tầng ô-dôn (16/9) tại Hà Nội với các hoạt động thiết thực như: Mít tinh cấp quốc gia; thông qua Báo cáo về nội dung Bản sửa đổi bổ sung Kigali thuộc Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn và kế hoạch triển khai thực hiện; giới thiệu dự án Kế hoạch quản lý loại trừ các chất HCFC của  Việt Nam giai đoạn II; doanh nghiệp điển hình giới thiệu về công nghệ thay thế để loại trừ HCFC trong các lĩnh vực hoạt động có liên quan... Mục tiêu của sự kiện này nhằm tăng cường sự hiểu biết về Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn; đồng thời nâng cao nhận thức và truyền tải các thông điệp về bảo vệ tầng ô-dôn tới các tầng lớp trong xã hội.

 Trong nhiều năm qua, cộng đồng quốc tế đã chung tay trong nỗ lực bảo vệ tầng ô-dôn, kiểm soát và loại trừ các chất làm suy giảm tầng ô-dôn, đóng góp cho ứng phó với biến đổi khí hậu. Sau 32 năm, Nghị định thư Montreal đã loại bỏ 99% các hóa chất làm suy giảm tầng ô-dôn có trong tủ lạnh, điều hòa và rất nhiều sản phẩm khác. Trong nỗ lực tiếp tục duy trì những kết quả đã đạt được, cộng đồng quốc tế đã thông qua Bản sửa đổi bổ sung Kigali của Nghị định thư Montreal, chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2019, nhằm cắt giảm và loại bỏ khí HFCs có xu hướng làm gia tăng sự nóng lên của khí hậu lên đến 0,4o C của nhiệt độ trái đất vào cuối thế kỷ.

Chủ đề của Ngày quốc tế bảo vệ tầng ô-dôn năm 2019 là: “32 Years and Healing”, tạm dịch là: “32 năm nối tiếp hành trình bảo vệ tầng ô-dôn”. Chủ đề của năm nay với ý nghĩa đề cao nỗ lực hợp tác quốc tế suốt hơn 3 thập kỷ qua và những thành tựu về bảo vệ tầng ô-dôn và ứng phó với biến đổi khí hậu theo Nghị định thư Montreal mà nhân loại đã đạt được./.

Nguyên Khôi