THÔNG BÁO: WEBSITE HIỆN ĐANG TRONG QUÁ TRÌNH CHẠY THỬ NGHIỆM
Chủ nhật, 21/07/2019
Hotline: 0988003355

Thúc đẩy phát triển bền vững trên mô hình trung tâm dịch vụ sở hữu trí tuệ

Tại Việt Nam, Trung tâm dịch vụ nhằm thúc đẩy phát triển bền vững trên nền tảng đổi mới sáng tạo tại Việt Nam với mục tiêu tạo ra sự ảnh hưởng tích cực cho kinh tế Việt Nam đi đúng hướng. Việc xác định lĩnh vực cần tập trung để đổi mới sáng tạo dựa trên hai yếu tố: Nền tảng kinh tế hiện có và những xu hướng lớn ảnh hưởng đến môi trường kinh tế xã hội trong tương lai tại đây (như xu hướng đô thị hóa, mức độ ô nhiễm ngày càng tăng, sử dụng các phương tiện số ngày càng nhiều, mô hình sản xuất ngày càng được tự động hóa.... Đó là phát biểu của Giáo sư Volker Altsadt – Giám đốc Trung tâm Công nghệ Vật Liệu NMB (CHLB Đức) trong hội thảo Mô hình Trung tâm dịch vụ để thúc đẩy bền vững trên nền tảng đổi mới sáng tạo tại Việt Nam diễn ra ngày 17/1/2019 tại Hà Nội.

Giáo sư Volker Altsadt – Giám đốc Trung tâm Công nghệ Vật Liệu NMB (CHLB Đức)

Theo nhận định từ Bộ KH-CN, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang thay đổi một cách căn bản các ngành nghề khác nhau và đặt ra bài toán cho các quốc gia trong việc thích nghi và giải quyết ảnh hưởng tiêu cực cho nền kinh tế. Trước những thực trạng đó, việc hình thành mô hình Trung tâm dịch vụ nhằm thúc đẩy phát triển bền vững trên nền tảng đổi mới sáng tạo tại Việt Nam là hạt nhân cho việc thúc đẩy phát triển kinh tế dựa trên khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo tại Việt Nam, như: tạo một hệ sinh thái thị trường KH và CN cho doanh nghiệp hoạt động trên các lĩnh vực, tạo mạng lưới kết nối dịch vụ KH-CN để tiếp cận từ góc nhìn dịch vụ một cửa đáp ứng nhu cầu thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.